Oferta dla przedsiębiorców

Oferta dla przedsiębiorców
  • Prawo handlowe i gospodarcze – redagowanie umów oraz statutów spółek; reprezentacja w postepowaniu rejestrowym; obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz zarządu; przygotowywanie projektów uchwał wynikających z kodeksu spółek handlowych; doradztwo w zakresie doboru formy prawnej prowadzonej działalności; łączenie, przekształcanie i likwidacja działalności gospodarczej.
  • Prawo cywilne i postępowanie cywilne – przygotowywanie i opiniowanie umów oraz regulaminów; prawne zabezpieczanie należności przedsiębiorcy; sporządzanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym i upominawczym; zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi; prowadzenie windykacji; zabezpieczanie roszczeń oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Prawo pracy – redagowanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa; sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzeń; reprezentacja w mediacjach z pracownikami, przedstawicielami związków zawodowych oraz przed sądami pracy.
  • Sukcesja w biznesie – opracowywanie planów sukcesji zabezpieczającej prawnie byt spółki/przedsiębiorstwa na wypadek śmierci wspólnika/właściciela, zarządzanie finansami oraz planowanie spadkowe, zarząd sukcesyjny, fundacja rodzinna