Oferta dla klienta indywidualnego

Oferta dla klienta indywidualnego

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz klientów indywidualnych prowadząc sprawy między innymi z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa spadkowego, a także prawa karnego. W szczególności Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw z zakresu:

  • prawa cywilnego (np.: sprawy o zapłatę, odszkodowawcze (błędy medyczne, wypadki itp.), o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów),
  • prawa pracy (np.: o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich, wypadki przy pracy),
  • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (np.: udział w postępowaniu egzekucyjnym, powództwa przeciwegzekucyjne),
  • prawa spadkowego (np.: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, uznanie testamentu za nieważny, o zachowek),
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np.: sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.),
  • prawa mieszkaniowego i lokalowego (np.: kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o wstąpienie w stosunek najmu),
  • prawa obrotu nieruchomościami (np.: sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności),
  • reprywatyzacji (np.: o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, sprawy o odzyskanie gruntów warszawskich, o mienie zabużańskie).
  • prawa administracyjnego (np.: sprawy o odszkodowanie, pozwolenie na budowę, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę itp.).
  • phishing (np.: ustalenie nieważności umowy kredytowej, bezprawne działania windykacyjne, zgłoszenie interwencji do Rzecznika Finansowego, reprezentacja w postepowaniu karnym)