Paulina Kujawowicz

Adwokatem jestem od ponad 10 lat. To czym dla mnie jest prawo i praca jako adwokat najlepiej oddaje premia łacińska ”Ius est ars boni et aequi” – Prawo jest sztuką czynienia tego co dobre i słuszne”. I w takim duchu staram się wykonywać moją pracę ponieważ dla mnie od zawsze zawód adwokata mocno osadzony był w etyce i zasadach moralnych.

Na co dzień dużą część mojego czasu pracy poświęcam na pomoc prawną dla osób fizycznych. Sprawy z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego i rodzinnego są przeważnie bardzo stresujące, wywołują wiele emocji i niejednokrotnie od ich rozstrzygnięcia zależy przyszłość moich Klientów. Dlatego tak ważne jest dla mnie aby poprzez reprezentację ich interesów przed sądami pozwolić im na zaprezentowanie swoich racji i zapewnić im możliwie najlepszą obronę ich praw.

Ponadto specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw świadcząc dla nich usługi zarówno w zakresie bieżącego doradztwa prawnego jak i reprezentacji w sporach sądowych. W ramach współpracy z przedsiębiorcami wspomagam ich również w procesach przekształceniowych związanych ze zmianą formy prawnej działalności jak również i tych wynikających z konieczności zapewnienia sukcesji biznesu.

W celu podnoszenia jakości świadczonych usług nieustannie rozwijam własne kwalifikacje. W roku 2022 ukończyłam studia podyplomowe na SGH Warsaw School of Economics w Warszawie z zakresu Compliance. Wprowadzenie systemów Compliance w firmie poprzez tworzenie procedur, kodeksów etyki, struktur i systemów kontroli, szkolenia pracowników pozwala do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości. W konsekwencji zabezpieczają przedsiębiorcę przed sankcjami, szkodą na reputacji i tworzą bezpieczne podwaliny do dalszego rozwoju biznesu.